edunvalvonta­valtuutus

Kiinteistö- ja asuntokauppa­­riidat

Asianajotoimistollamme on mittava kokemus erilaisten asuntokauppa- ja kiinteistökauppariitojen hoitamisesta. Olit sitten myyjä tai ostaja, voit kääntyä riidassa meidän puoleemme.

Asunto- ja kiinteistökauppariidat muodostuvat hyvin usein kustannuksiltaan suuriksi. Virheiden tutkimukset tarkastustilaisuuksineen, asiantuntijalausunnot ja usein melko laajat oikeudenkäynnit aiheuttavat niin paljon kustannuksia, etteivät tavanomaiset oikeusturvavakuutukset riitä kattamaan niitä kuin vähäiseltä osin. Oikeudenkäyntikuluriski muodostuu siten usein suureksi.

Oikeudenkäynti saattaa muodostua kestoltaan hyvinkin pitkäksi varsinkin, jos riita etenee ylempiin oikeusasteisiin. Riidat ovat usein myös henkisesti rasittavia. Mahdollista on, että määrällisesti suuret vaatimukset menestyvät vain osittain ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisu johtaa siihen, että tuomittu hinnanalennus/vahingonkorvaus muodostuu kuluihin nähden vähäiseksi tai kulut muodostuvat peräti suuremmiksi. Toisaalta määrällisesti pienemmän vaatimuksen menestyminen, saattaa tulla hävinneelle osapuolelle oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden johdosta hyvinkin kalliiksi.

Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa onkin usein ensiarvoisen tärkeää kartoittaa huolellisesti sovinnon mahdollisuus. Asianajajamme pystyvät antamaan asiantuntevan arvion asian sovinnollista ratkaisemista joko tuomioistuimen ulkopuolella tai tuomioistuinsovittelussa.

Toimistollamme on Opuslex-asianajotoimistojen ja Suomen Homekoirayhdistys ry:n välisen yhteistyön avulla käytettävissä homekoira-alan ammattilaisia, jotka tekevät asiantuntemuksella homekoiratarkastuksia ennakkotutkimuksin ennen kauppaa tai sen jälkeen. Homekoiratarkastuksen avulla voidaan saada selville tarve rakennetarkastusten tekemiseen tai saada tarkastukset oikein kohdennetuiksi. Näin voidaan välttää riitoja ennakolta tai edesauttaa kaupan jälkeen oikeusturvan kannalta mahdollisimman hyvän ratkaisun saavuttamista.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400