perhe- ja perintöoikeus

Muut asiat

Verosuunnittelu ja veroasiat

Avustamme yksityishenkilöiden verosuunnitteluun ja erilaisiin veroasioihin liittyvissä selvityksissä sekä verovalituksissa.

Varsinaista verosuunnittelua voi toteuttaa elinaikanaan mm. antamalla verovapaita tai verotettavia lahjoja. Verosuunnittelua voi tehdä myös laatimalla avioehtosopimuksen tai testamentin. Kummankin em. asiakirjan muoto on tarkoin määrätty ja pienilläkin virheellisillä ilmaisuilla voi asiakirja saada merkityksen, jota ei ole haluttu. Onkin siten äärimmäisen tärkeää käyttää asiantuntijan apua laadittaessa asiakirjoja, joilla pyritään saavuttamaan tietty veroseuraamus.

Perintöverosuunnittelulla pyritään usein ennakoimaan kuoleman aiheuttamat veroseuraamukset, mutta perintösuunnittelun lähtökohtana ei milloinkaan saa olla pelkkä verojen minimointi, vaan aina on pohdittava varsin tarkoin, mitkä ovat suunnittelijan omat tarpeet nyt sekä iän karttuessa, jolloin elämäntilanne voi muuttua esimerkiksi leskeytymisen tai vakavan sairauden vuoksi. Paljonko ja millaista omaisuutta silloin tarvitsen elämiseen? Mikä määrä omaisuutta turvaa hyvän elämänlaadun ja korkeatasoisen hoidon? Vain harvoin kannattaa antaa pois omaisuutta, jota uskoo vielä itse tarvitsevansa. Huomioimatta ei myöskään saa jättää sitä, että perillistemme elämäntilanteet voivat muuttua: avioero, konkurssi, mielenterveyden ongelmat, päihteet – elämänhallinnan voi menettää monestakin syystä ja silloin usein törmätään myös taloudellisiin ongelmiin. 

Verosuunnitteluun on monia keinoja: lahjan pilkkominen ajallisesti ja useammalle saajalle, verovapaat lahjat sekä niiden ennakkoperintöluonteesta määrääminen, hallintaoikeuden pidättäminen lahjaan, alihintaiset kaupat ja elatuslahjat.

Perintösuunnitteluun vaikuttavia lakeja ja säännöksiä on paljon ja erityisesti verotuksen osalta ne muuttuvat usein. Myös jo tehtyjen suunnitelmien ajantasaisuus on syytä tarkistaa aika ajoin ja erityisesti, mikäli elämäntilanne muuttuu yllättävän tapahtuman johdosta.

Viranomaisten keskinäinen tietojen luovutus on yleistä – mm. Kansaeläkelaitos ja veroviranomainen tekevät yhteistyötä. Yhä useammin asiakas tarvitsee apua selvityksen antamisessa veroviranomaiselle uhalla, että viranomainen selvityksen puuttuessa tai sen ollessa puutteellinen, määrää toimitettavaksi arvioverotuksen lisäksi veronkorotuksen. 

Metsävarallisuuden sukupolvenvaihdokset

Toimimme yhteistyössä UPM Metsän kanssa liittyen metsävarallisuuden sukupolvenvaihdoksiin Opuslex-verkoston tekemän yhteistyösopimuksen pohjalta. Metsätilan sukupolvenvaihdos on omistajavaihdoksen erikoistapaus, sillä ratkottavana on useita asioita, kuten perintö- ja vero-oikeudellisia näkökulmia sekä monia taloudellisia kysymyksiä. On tärkeää, että valitut ratkaisut ovat juridisesti kestäviä ja perheen jäsenten kannalta toimivia. Ajoissa toimiminen antaa paljon vaihtoehtoja parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.

Säätiöt

Säätiörekisteriin merkitty säätiö on itsenäinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena ei ole harjoittaa liiketoimintaa tai tuottaa tuottoa. Säätiöt ovat useimmiten yleishyödyllisiä ja jakavat apurahoja säätiön tarkoituksen mukaan. Toimistollamme löytyy asiantuntemusta ja osaamista niin säätiön perustamisessa, hallinnoimisessa sekä varallisuuden sijoittamisessa ym. asioissa.  

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400