Rikosasiat

Asianomistaja

Asianomistajia eli rikoksen uhreja avustamme koko rikosprosessin ajan esitukinnasta lainvoimaiseen tuomioon asti. Palvelumme kattaa myös mahdolliset sovittelut. Asianomistajan kannattaa kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo esitutkintavaiheessa, koska esitutkinnassa lausutulla voi olla merkittävä vaikutus myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Asianomistajalla on oikeus vaatia rangaistusta, vaikka virallinen syyttäjä olisi päättänyt jättää syytteen nostamatta. Lisäksi asianomistajan on hyvä käyttää asianajajaa apuna myös mahdollisten vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä.

Vastaaja

Vastaajan tai epäillyn kannattaa turvautua asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pääsääntöisesti jo esitutkinnan alkaessa, koska esitutkinnassa lausutulla voi olla merkittävä vaikutus myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Olennainen osa Suomen oikeusjärjestelmää on syyttömyysolettama, jonka mukaan jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400