työoikeus

Työoikeus

Toimistollamme ja asianajajillamme on työoikeuden ajalta useiden vuosien kokemus.

Työoikeudellista asiantuntemusta tarvitaan mm. seuraavissa asioissa:

 • työsopimuksen/virkasuhteen päättäminen (työsopimuksen/virkasuhteen irtisanominen tai purkaminen)
 • työsopimus, työsopimuksen ehtojen muuttaminen
 • työsopimuksen päättämissopimus
 • johtajasopimus
 • lomauttaminen
 • palkkasaatavat
 • takaisinottovelvollisuus
 • tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu
 • sukupuolten välinen tasa-arvo
 • kilpailukielto ja kilpaileva toiminta
 • liikkeen luovutus
 • yhteistoimintaneuvottelut
 • työturvallisuus
 • työtapaturmat
 • työrikokset

Lainsäädännön lisäksi työoikeudessa oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden kannanottojen tuntemuksella on suuri merkitys. Pyrimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti olemaan ns. ajan hermolla ja olemme valmiita hakemaan hoidettavissa olevissa oikeudenkäyntiasioissa ennakkoratkaisuja.

Teemme yhteistyötä useiden eri ammattiliittojen kanssa. Olemme vuosien saatossa saaneet olla tekemisissä eri ammateissa toimivien henkilöiden kanssa, mikä omalta osaltaan on rikastuttanut meitä ammatillisesti. Työsuhdeasioissa kysymys on usein työntekijän kannalta taloudellisesti ja muutenkin henkilökohtaisesti merkittävästä asiasta. On tärkeää ennakoida ja ottaa riittävän ajoissa yhteyttä, jotta asiassa kyetään antamaan etukäteisneuvontaa ja epäedulliset seuraamukset voidaan välttää. Asiat on mahdollista sopia ilman oikeudenkäyntiä. Ennen sopimuksen tekoa tai toimenpiteisiin ryhtymistä on kuitenkin syytä varmistaa sopimuksen sisällön ja tarvittavien toimenpiteiden oikeellisuus ja merkitys. Esimerkiksi työsopimuksen päättämisestä sovittaessa on huomioitava sopimuksen merkitys myös työttömyysturvan kannalta.     

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400