Jari Kailiala - Asianajotoimisto Kailiala

Yritys

Yrityksemme on jatkanut asianajaja Olavi Höltän vuoden 2000 syksyllä perustaman yrityksen (v. 2002 alkaen Asianajotoimisto Hölttä & Co Oy) toimintaa.

Asianajaja Jari Kailiala on ollut yhtiön osakkaana vuodesta 2002 alkaen. Hänellä on asianajokokemusta vuodesta 1995 alkaen.

Olavi Höltän jäätyä pois asianajotehtävistä yritys jatkoi toimintaansa ensin Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:nä ja elokuusta 2020 alkaen toiminimellä Asianajotoimisto Kailiala Oy.   

Kuulumme valtakunnalliseen itsenäisten asianajotoimistojen Opuslex-verkostoon, joka tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja antaa konsultointiapua.  

Asianajajamme on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja”-ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B 16)
00101 Helsinki
Puhelin: 09 686 6120
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi
asianajajaliitto.fi  

Asianajaja on velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa. Hyvän asianajajatavan sisältöä selvitetään Suomen Asianajajaliiton internet-osoitteessa. Asianajotoimiston asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus saattaa asianajopalvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asianajopalkkiosta syntyy riitaa, on asianajotoimiston asiakkaalla mahdollisuus viedä erimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Meillä on asianajajaliiton edellyttämä varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot:

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Y-tunnus 0211034-2
Revontulenkuja 1, 02100 Espoo
Postiosoite: 02010 LÄHITAPIOLA
Vaihde: 09 4531
lahitapiola.fi

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku
Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400
asianajotoimistokailiala.fi

Yritys on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 1630116-6
Arvonlisäverotunniste: FI16301166

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400