Asianajotoimisto Kailiala palvelut

Edunvalvonta­valtuutus

Laki edunvalvontavaltuutuksesta säätää siitä, miten voimme etukäteen määrätä, kuka asioitamme hoitaa ja millä tavalla haluamme omia asioitamme hoidettavan, mikäli tulemme itse kykenemättömiksi niitä hoitamaan.

Kaikille sopivaa edunvalvontavaltuutukseen malliasiakirjaa ei ole olemassa. Lisäksi edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä on syytä huomioida myös aiemmin tehdyt asiakirjat, kuten testamentit ja niiden merkitys. On aina pohdittava tilannekohtaisesti, mikä sisältö valtuutukselle annetaan esim. muistettava huomioida ehkä aikaisemmin tehty testamentti.

Edunvalvontavaltuutuksessa sen yksinkertaisimmassa muodossaan määrätään usein siitä, että edunvalvontavaltuutetun tulee huolehtia valtuuttajan taloudellisista sekä henkilöä koskevista asioista ml. terveyden- ja sairaanhoito. Määräyksiä voidaan antaa monesta muustakin asiasta ja erityisen tarkasti määräykset tulee antaa, mikäli valtuuttajalla on liiketoimintaa tai mittavaa varallisuutta. Tällöin on mielekästä tehdä myös verosuunnittelua, jonka tulee jatkua, vaikka valtuuttaja tulisi itse kykenemättömäksi toteuttamaan tehtyä suunnitelmaa.

Asiakirja on määrämuotoinen, se tulee päivätä ja allekirjoittaa asianmukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, etteivät todistajat saa olla esteellisiä.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400