konkusrri ja yrityssaneeraus

Yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerausta haetaan käräjäoikeudelta ja hakijana voi olla itse saneerauksen kohde tai velkoja.

Saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai että velallinen on jo maksukyvytön. Menettely voidaan aloittaa myös silloin kun ainakin kaksi merkittävää velkojaa hakevat menettelyn aloittamista yhdessä velallisen kanssa tai puoltavat velallisen tekemää hakemusta. Saneerausvelallisen toimintaan kohdistuvat toimenpiteet ja järjestelyt perustuvat yrityssaneerausmenettelyssä vahvistettavaan saneerausohjelmaan, joka kestää yleensä useita vuosia.

Kun tuomioistuin on päättänyt saneerausmenettelystä, se määrää menettelylle selvittäjän. Selvittäjän tehtäviin kuuluu mm. laatia saneerausohjelmaehdotus yhteistyössä asianosaisten kanssa. 

Kun saneerausmenettely alkaa, kaikkia ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneitä velkoja (saneerausvelat) koskee maksu-, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kielto. Maksukiellosta on eräitä poikkeuksia, kuten velvollisuus maksaa työntekijöiden palkat ja vakuusvelan korot. Koska myös vakuusvelat kuuluvat kieltojen piiriin, velkojalla ei ole oikeutta muuttaa velan vakuutena olevaa omaisuutta rahaksi. Tuomioistuin voi kuitenkin antaa velkojalle luvan rahaksimuuttoon.

Tuomioistuin voi määrätä edellä mainitut kiellot olemaan väliaikaisina voimassa jo ennen menettelyn alkamista. Hakemuksen vireille tulon jälkeen syntyvät velat pitää maksaa niiden erääntyessä ja niitä voidaan myös periä normaalisti.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400